Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
  • Đẩy lùi giặc nội xâm

    (HNM) - Cùng với quan liêu và lãng phí, tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với quyền lực nhà nước và mang tính toàn cầu. Những hành vi của bất kỳ người nào có (hoặc được giao) chức vụ, quyền hạn nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi đều có chung nguyên nhân là do thói tham lam, ích kỷ đã vượt quá sự kiểm soát của bản thân, vượt quá các chuẩn mực pháp lý và đạo đức. Bởi thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gọi tham nhũng là "một thứ giặc ở trong lòng". Với đất nước, đó chính là loại giặc nội xâm... 

Đối thoại chủ nhật
  • Lan tỏa nếp sống văn minh trong việc cưới

    (HNM) - Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội”, nếp sống văn minh trong việc cưới đã được định hình, lan tỏa.