Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba 6:19 03/07/2018
(HNM) - Chiều 2-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn đề ra. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2018, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nỗ lực tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nay đến hết năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương phải hoàn thành 22 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/BTCTƯ tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018 với 6 bài học kinh nghiệm, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018.