Cận cảnh quá trình phát triển từ trứng thành gà con không cần vỏ

Thứ Năm 17:14 11/10/2018
Quá trình ấp trứng nở thành gà con mà không cần có vỏ đã được phát triển thành công ở Trung Quốc.