Infographic: Chi tiêu quốc phòng Mỹ lớn tới mức nào?

Thứ Hai 16:51 20/03/2017
(HNMO) - Chi tiêu quân sự của Mỹ hiện chiếm 35,8% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu, nhiều hơn so với tổng ngân sách quốc phòng của 7 quốc gia lớn khác cộng lại. Một phần không nhỏ trong nguồn ngân sách này được dành để chi trả cho hơn 2,1 triệu binh lính đang hoạt động trong và ngoài nước.