Nhìn lại các lần Mỹ và đồng minh tiến hành cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và Syria

Thứ Hai 20:09 16/04/2018