Ông Vũ Tiến Lộc tiếp tục làm Chủ tịch VCCI

Thứ Bảy 17:39 28/03/2015
 Tại Đại hội lần thứ 6 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch.

Tại Đại hội lần thứ 6 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) diễn ra trong hai ngày 27 và 28/3, ông Vũ Tiến Lộc đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch.

 

Ông Vũ Tiến Lộc.

Sinh năm 1959 tại Thái Bình, là tiến sỹ kinh tế, ông Vũ Tiến Lộc hiện là đại biểu Quốc hội khóa 13.

Đại hội cũng đã nghe kết quả bầu cử Ban chấp hành VCCI và Ban Kiểm soát VCCI khóa VI tại phiên nội bộ và Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa VI được tổ chức vào ngày 27/3. Theo đó, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VI. Ông Đoàn Duy Khương tiếp tục được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VCCI và bà Phạm Thị Thu Hằng cũng tiếp tục được bầu vào vị trí Tổng Thư ký. Ông Hoàng Quang Phòng - Tổng Thư ký Hội đồng Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam,Trưởng Ban Hội viên và Đào tạo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách VCCI, ông Võ Tân Thành – Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc chi nhánh VCCI Tp. HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm VCCI khoá VI.

Một số công việc cần được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ VI đó là nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, tập hợp ý kiến doanh nghiệp xây dựng chính sách, pháp luật; Tăng cường công tác vận động chính trị, tập hợp và liên kết doanh nghiệp, doanh nhân; Đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện người sử dụng lao động. Trong công tác công tác xúc tiến thương mại và đầu tư; phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ và bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập quốc tế, chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động mở rộng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư; công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, doanh nhân…/.