Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba 16:24 11/09/2018
(HNMO) - Hôm nay (11-9), Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và trao Quyết định bổ nhiệm.

Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh từ ngày 1-9-2018, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài sinh năm 1970, trình độ Thạc sĩ Chính trị, chuyên ngành Công tác tư tưởng. Trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Quận ủy quận 12; Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng TP Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.