Trưng bày bản gốc tác phẩm “Đường Kách mệnh”

Thứ Ba 12:34 10/10/2017
(HNMO) - Sáng nay (10-10), tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề Ánh sáng từ "Đường Kách mệnh" nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017) và Kỷ niệm 90 năm xuất bản cuốn “Đường Kách mệnh” (1927-2017).

Lễ trao tặng hiện vật.

Cũng nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức tiếp nhận hơn 20 hiện vật quý do các cá nhân, tổ chức ở nhiều tỉnh, thành hiến tặng.
 

Nguyên gốc cuốn " Đường Kách mệnh".

Được xuất bản ở Quảng Châu dưới dạng in thạch, ấn phẩm “Đường Kách mệnh” là tập hợp các bài giảng có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã được sử dụng để giảng dạy cho đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927. Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của Học thuyết Mác - Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động, cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhân đất nước, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế. Tác phẩm là một trong những bản gốc, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012.
 


Cùng với bản gốc tác phẩm “Đường Kách mệnh”, trong dịp này, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cũng giới thiệu hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh liên quan, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về tầm nhìn, sự vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những cống hiến của lớp thanh niên cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử dân tộc, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trưng bày sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 12-2017.