• Tiềm ẩn nhiều nguy cơ Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

    (HNM) - Việc bảo đảm an toàn trong giờ học thực hành, thí nghiệm ở cấp học phổ thông là đòi hỏi bắt buộc nhưng hiện đang tiềm ẩn những nguy cơ đến từ nhiều phía. Câu hỏi đặt ra là liệu các nhà trường đã thực sự quan tâm đến công tác quản lý học sinh (HS) và bảo quản vật dụng, hóa chất tại trường học hay chưa?

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh