Bóng đá quốc tế

  • Linh vật của các kỳ World Cup Linh vật của các kỳ World Cup

    Trong mỗi mùa giải World Cup, sẽ có một linh vật được thiết kế riêng, vừa thể hiện nét văn hóa đặc trưng của nước chủ nhà, vừa đề cao tinh thần thể thao và phản ánh tính chất bóng đá của thời kỳ đó.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích