• Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018 Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018

    (HNMO) - Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố và Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa -xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, công tác phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: công tác xây dựng các mô hình văn hóa và gia đình văn hóa ở cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt; những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục được kế thừa, phát huy.  

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh