• Giải thưởng Bùi Xuân Phái: 11 năm cho tình yêu Hà Nội Giải thưởng Bùi Xuân Phái: 11 năm cho tình yêu Hà Nội  

    Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội được phát động từ năm 2008, nhằm động viên, hỗ trợ những sáng tác văn học nghệ thuật, những công trình nghiên cứu tôn vinh Hà Nội, đồng thời khích lệ cho những hành động bảo vệ vẻ đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /