• Chấn chỉnh việc vinh danh, "loạn" danh hiệu Chấn chỉnh việc vinh danh, "loạn" danh hiệu

    (HNMO) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa gửi công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc chứng nhận, tôn vinh của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích