Tài chính

  • Dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2018 Dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2018  

    Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 là 204.000 tỷ đồng (3,7% GDP).

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh