• Bộ GTVT đề xuất quản lý taxi công nghệ như taxi truyền thống Bộ GTVT đề xuất quản lý taxi công nghệ như taxi truyền thống

    Bộ GTVT vừa gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo đó, Bộ GTVT xem taxi công nghệ là taxi và phải được quản lý như loại hình taxi. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh