• Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

    (HNM) - Bằng sự nỗ lực chung của toàn thành phố, khu vực ngoại thành Hà Nội đã có những đổi thay đáng kể. Hơn 66% số xã và 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích