• Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng mở cửa đón đồng bào từ ngày 16-8 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng mở cửa đón đồng bào từ ngày 16-8

    Chiều 15-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2018.

  • Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm

    Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh