• Phát triển tốt đẹp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia Phát triển tốt đẹp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia  

    Việt Nam và Campuchia ưu tiên cao trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /