Xây dựng Đảng

  • Gần dân, bám sát cơ sở Gần dân, bám sát cơ sở

    (HNM) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở chú trọng nắm bắt tình hình, tích cực đối thoại, giải quyết sớm kiến nghị của nhân dân.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích