Xây dựng Đảng

  • Tuyên truyền hiệu quả, chuyển biến tích cực Tuyên truyền hiệu quả, chuyển biến tích cực

    (HNM) - Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quận ủy Hà Đông đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến từ nhận thức tới hành động ở các cấp, các ngành.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích