Xây dựng Đảng

  • Đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn Đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

    (HNM) - Với quyết tâm đổi mới, đưa việc đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng “Quy định thực hiện thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy”.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh