Xây dựng Đảng

  • Phát huy hiệu quả của tổ dân vận Phát huy hiệu quả của tổ dân vận

    (HNM) - Thực hiện công tác dân vận nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta. Làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, quận Hoàng Mai đã xây dựng các tổ dân vận bám sát địa bàn, phát huy hiệu quả rõ nét. 

Tin khác
  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh