Xây dựng Đảng

  • Phải xóa cho được đặc quyền, đặc lợi Phải xóa cho được đặc quyền, đặc lợi

    (HNM) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là gốc của người cách mạng. Vấn đề đạo đức của đảng viên và xây dựng đạo đức trong Đảng luôn phải được quan tâm đúng mức trong mọi giai đoạn. Đẩy lùi sự suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tha hóa về động cơ chính trị, qua đó góp phần xây dựng đạo đức trong Đảng.  

Tin khác
  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh