• Rõ nhận thức, rõ hiệu quả Rõ nhận thức, rõ hiệu quả

    (HNM) - Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được ban hành, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết...

  • Lời cảm ơn Lời cảm ơn

    Gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Đại sứ Nhật Bản và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam...

Tin khác
  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh