Doanh nghiệp

  • Tăng năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững Tăng năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững

    (HNM) - Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, tổ chức thanh tra lồng ghép để tránh trùng lặp, chồng chéo; thống kê và công khai tin, bài báo chí phát hiện hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động của doanh nghiệp (DN) gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết... là những hành động quyết liệt, được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết 35/NQ-CP (NQ35), vừa ban hành trung tuần tháng 5 nhằm xây dựng môi trường kinh doanh (MTKD) lành mạnh cho DN góp phần tăng năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.  

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích