Doanh nghiệp

  • Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

    Tính đến thời điểm này, Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN) đã cung ứng điện cho đất nước được hơn 100 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích