Doanh nghiệp

  • Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng cam kết Hiệp định FTA Việt Nam - EU Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng cam kết Hiệp định FTA Việt Nam - EU

    (HNM) - Sở Công Thương Hà Nội và Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương) vừa tổ chức tập huấn "Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp (DN) Hà Nội trong điều kiện Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU".

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích