Doanh nghiệp

  • Nâng cao sức cạnh tranh để hội nhập Nâng cao sức cạnh tranh để hội nhập

    Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tập trung đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại theo hướng tự động hóa; tăng cường xây dựng, quảng bá thương hiệu trong nước và nước ngoài… là những giải pháp đột phá để Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích