Doanh nghiệp

  • Xuất khẩu vượt khó, sớm ổn định Xuất khẩu vượt khó, sớm ổn định

    (HNM) - Để hoàn thành nhiệm vụ là đầu ra cho sản phẩm sản xuất trong nước, tạo nguồn thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thương mại quốc gia trong năm 2017, xuất khẩu phải vượt khó, tăng cao và ổn định từ đầu năm với tinh thần vào cuộc đồng bộ… 

  • Bước chuyển mạnh mẽ của VNPT Bước chuyển mạnh mẽ của VNPT

    (HNM) - Từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã liên tiếp triển khai các dự án về công nghiệp công nghệ thông tin bằng việc khởi công xây dựng nhà máy sản xuất và ký hợp đồng với đối tác nước ngoài.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích