Doanh nghiệp

  • Tập đoàn VNPT: Nhiều chương trình ưu đãi khách hàng Tập đoàn VNPT: Nhiều chương trình ưu đãi khách hàng

    Trong số hàng chục triệu khách hàng của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trên toàn quốc, lượng khách hàng là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp chiếm một vị trí quan trọng.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích