Tin quận, huyện

  • Phú Xuyên hướng tới đô thị hóa Phú Xuyên hướng tới đô thị hóa

    (HNM) - Khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên được Chính phủ phê duyệt phát triển theo hướng khu công nghiệp, khu đô thị… Do vậy, những năm qua, cùng với tiến trình đô thị hóa của TP Hà Nội, huyện Phú Xuyên triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /