Tin quận, huyện

  • Nông thôn mới kiểu mẫu - một mô hình mới Nông thôn mới kiểu mẫu - một mô hình mới

    (HNM) - Đan Phượng là địa phương đầu tiên của TP Hà Nội được công nhận là huyện nông thôn mới. Trên nền tảng kết quả đạt được, huyện đang tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là mô hình mới, triển khai ở một số tỉnh, thành phố của cả nước. 

  • Đông Anh và Đan Phượng sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Đông Anh và Đan Phượng sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy

    (HNMO) - Ngày 24-5, UBND huyện Đông Anh và Đan Phượng  tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh