Tin quận, huyện

  • Thị xã Sơn Tây - 64 năm xây dựng và trưởng thành Thị xã Sơn Tây - 64 năm xây dựng và trưởng thành

    (HNM) - Sơn Tây là vùng đất cổ, trung tâm văn hóa xứ Đoài, là vùng “Địa linh nhân kiệt” đã sinh ra hai vị vua Anh hùng dân tộc: Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, Tiền Ngô Vương Ngô Quyền; nhà ngoại giao xuất sắc văn tài thao lược Thám hoa Giang Văn Minh... 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh