Thông báo - Rao vặt

  • Thông báo bán đấu giá Thông báo bán đấu giá

    Công ty Cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá.

  • Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo

    Cty cổ phần Bán đấu giá Đông Á mời tham gia đấu giá tài sản là QSD đất ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên, cụ thể như sau:

Tin khác
  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh