Đối thoại Chủ nhật

  • Sự vào cuộc của doanh nghiệp là yếu tố then chốt Sự vào cuộc của doanh nghiệp là yếu tố then chốt

    (HNM) - Xác định sự vào cuộc của doanh nghiệp là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, TP Hà Nội đã đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.  

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh