Hình ảnh

Độc đáo giếng làng

06:42, 11/08/2013
(HNM) - Ở miền Bắc, hầu như làng nào cũng có ít nhất một cái giếng. Giếng làng có nhiều dạng: hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bán nguyệt, hình bát giác và hình bầu dục... Giếng được đào rộng như chiếc ao con, xung quanh giếng và thành giếng thường xây gạch, xếp đá hoặc xếp gạch đá ong.... Có giếng không xây thành là giếng đất.
Chia sẻ:
|