Hình ảnh

Đầu xuân thăm “Thăng Long tứ trấn”

06:35, 17/02/2013
(HNM) - "Thăng Long tứ trấn" theo khái niệm dân gian là bốn ngôi đền thờ các vị thần thiêng, trấn giữ bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, để bảo vệ kinh thành Thăng Long về tâm linh. "Thăng Long tứ trấn" là các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa độc đáo gắn với huyền thoại dân gian, lịch sử Thăng Long và đất nước Việt Nam.
Chia sẻ:
|