Hình ảnh

Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình

18:00, 13/10/2013
Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình bắt đầu lúc 16 giờ ngày 13/10 tại Vũng Chùa, Quảng Bình với các nghi thức trang trọng nhất.