Hình ảnh

Thiết kế ga ngầm của tuyến metro hơn một tỷ USD ở Thủ đô

16:18, 28/07/2014
Đoạn ga ngầm dài 4 km cách mặt đất chừng 15-30 mét được coi là phần phức tạp nhất của dự án metro hơn một tỷ USD.