Hình ảnh

Ảnh hiếm về cuộc sống của người dân Matxcơva những năm 1960

08:10, 28/08/2014
Bộ ảnh hiếm về con người và cảnh vật của Matxcơva do phóng viên ảnh Liên Xô nổi tiếng Dmitry N. Baltermants thực hiện những năm 1960.
Chia sẻ:
|