Tin ảnh
8 lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới8 lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới

(HNMO) - Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm đều phải trải qua quá trình đào tạo bài bản và nghiêm ngặt để sở hữu sức chịu đựng vượt trội cùng khả năng ứng phó trong những tình huống nguy cấp. Dưới đây là 8 lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới theo bình chọn của Business Insider.