Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu

Chính trị | 12:07 Thứ Năm ngày 06/12/2018
(HNMO) - Vào hồi 12h15' ngày 6-12, HĐND thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND thành phố bầu. Kết quả cụ thể như sau:

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch HĐND thành phố

 
Tín nhiệm cao: 100 (98,04%)
Tín nhiệm: 1 (0,98%)
Tín nhiệm thấp: 1 (0.98%)

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 86 (84,31%)
Tín nhiệm: 6 (5,88%)
Tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

Bà Phùng Thị Hồng Hà
Phó Chủ tịch
HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 82 (80,39%)
Tín nhiệm: 16 (15,69%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Trần Thế Cương
Trưởng ban VH-XH 
HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 85 (83,33%)
Tín nhiệm: 13 (12,75%)
Tín nhiệm thấp: 3 (2,94%)

Ông Lê Minh Đức
Chánh Văn phòng 
HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 81 (79,41%)
Tín nhiệm: 16 (15,69%)
Tín nhiệm thấp: 3 (2,94%)

Bà Phạm Thị Thanh Mai
Trưởng ban KT-NS
HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 90 (88,24%)
Tín nhiệm: 7 (6,86%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Nguyễn Hoài Nam
Trưởng ban Pháp chế 
HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 87 (85,29%)
Tín nhiệm: 9 (8,82%)
Tín nhiệm thấp: 5 (4,9%)

Ông Nguyễn Nguyên Quân
Trưởng ban Đô thị 
HĐND thành phố
 
Tín nhiệm cao: 85 (85,29%)
Tín nhiệm: 12 (11,76%)
Tín nhiệm thấp: 2 (1,96%)

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Ông Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố
 

Tín nhiệm cao: 84 (82,35%)
Tín nhiệm: 14 (13,73%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Nguyễn Văn Sửu
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND thành phố

Tín nhiệm cao: 76 (74,51%)
Tín nhiệm: 20 (19,61%)
Tín nhiệm thấp: 5 (4,9%)

Ông Nguyễn Quốc Hùng
Phó Chủ tịch
UBND thành phố
 
Tín nhiệm cao: 61 (59,8%)
Tín nhiệm: 27 (26,4%)
Tín nhiệm thấp: 12 (11,76%)

Ông Nguyễn Thế Hùng
Phó Chủ tịch
UBND thành phố
 
Tín nhiệm cao: 67 (65,69%)
Tín nhiệm: 31 (30,39%)
Tín nhiệm thấp: 2 (1,96%)

Ông Ngô Văn Quý
Phó Chủ tịch
UBND thành phố

Tín nhiệm cao: 58 (56,86%)
Tín nhiệm: 33 (32,35%)
Tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

Ông Lê Hồng Sơn
Phó Chủ tịch
UBND thành phố

Tín nhiệm cao: 45 (44,12%)
Tín nhiệm: 42 (41,18%)
Tín nhiệm thấp: 13 (12,75%)

Ông Nguyễn Doãn Toản
Phó Chủ tịch
UBND thành phố

Tín nhiệm cao: 74 (72,55%)
Tín nhiệm: 17 (16,67%)
Tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

ỦY VIÊN UBND THÀNH PHỐ

Ông Lê Ngọc Anh
Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ

Tín nhiệm cao: 52 (50,98%)
Tín nhiệm: 45 (44,12%)
Tín nhiệm thấp: 5 (4,9%)

Ông Lê Văn Dục
Giám đốc Sở Xây dựng
 

Tín nhiệm cao: 43 (42,16%)
Tín nhiệm: 45 (44,12%)
Tín nhiệm thấp: 14 (13,73%)

Ông Chử Xuân Dũng
Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo
 
Tín nhiệm cao: 40 (39,22%)
Tín nhiệm: 49 (48,08%)
Tín nhiệm thấp: 13 (12,75%)

Ông Vũ Đăng Định 
Giám đốc Sở Ngoại vụ
 

Tín nhiệm cao: 65 (63,73%)
Tín nhiệm:33 (32,35%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Nguyễn Trọng Đông
Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường

Tín nhiệm cao: 41 (40,20%)
Tín nhiệm: 45 (44,12%)
Tín nhiệm thấp: 16 (15,69%)

Ông Tô Văn Động
Giám đốc Sở
Văn hoá và Thể thao

Tín nhiệm cao: 50 (49,02%)
Tín nhiệm: 40 (39,22%)
Tín nhiệm thấp: 12 (11,76%)

Ông Hà Minh Hải 
Giám đốc Sở Tài chính
 

Tín nhiệm cao: 88 (86,27%)
Tín nhiệm: 13 (12,75%)
Tín nhiệm thấp: 1 (0,98%)

Ông Trần Đức Hải 
Giám đốc Sở Du lịch


Tín nhiệm cao: 49 (48,04%)
Tín nhiệm: 46 (45,10%)
Tín nhiệm thấp: 7 (6,86%)

Ông Nguyễn Khắc Hiền
Giám đốc Sở Y tế


Tín nhiệm cao: 69 (69,65%)
Tín nhiệm: 29 (28,43%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Nguyễn An Huy 
Chánh Thanh tra


Tín nhiệm cao: 76 (74,51%)
Tín nhiệm: 22 (21,57%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Đoàn Duy Khương
Thiếu tướng, Giám đốc 
Công an thành phố

Tín nhiệm cao: 65 (63,73%)
Tín nhiệm: 27 (26,47%)
Tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

Ông Chu Phú Mỹ
Giám đốc Sở NN&PTNT


Tín nhiệm cao: 49 (48,04%)
Tín nhiệm: 35 (34,31%)
Tín nhiệm thấp: 18 (17,67%)

Ông Nguyễn Mạnh Quyền
Giám đốc Sở KH-ĐT

Tín nhiệm cao: 74 (72,55%)
Tín nhiệm: 17 (16,6%)
Tín nhiệm thấp: 11 (10,78%)

Ông Trần Huy Sáng
Giám đốc Sở Nội vụ

Tín nhiệm cao: 79 (77,45%)
Tín nhiệm: 20 (19,61%)
Tín nhiệm thấp: 3 (2,94%)

Ông Khuất Văn Thành
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Tín nhiệm cao: 81 (79,41%)
Tín nhiệm: 17 (16,6%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Lê Hồng Thăng
Giám đốc Sở Công Thương

Tín nhiệm cao: 59 (57,84%)
Tín nhiệm: 38 (37,25%)
Tín nhiệm thấp: 5 (4,9%)

Ông Phạm Quý Tiên
Chánh Văn phòng 
UBND thành phố
 
Tín nhiệm cao: 70 (68,63%)
Tín nhiệm: 28 (27,45%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Ngô Anh Tuấn
Giám đốc Sở Tư pháp


Tín nhiệm cao: 57 (55,88%)
Tín nhiệm: 42 (41,18%)
Tín nhiệm thấp: 3 (2,94%)

Ông Vũ Văn Viện
Giám đốc Sở
Giao thông Vận tải

Tín nhiệm cao: 69 (76,65%)
Tín nhiệm: 29 (28,43%)
Tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

Ông Lê Vinh
Giám đốc Sở
Quy hoạch và Kiến trúc

Tín nhiệm cao: 49 (48,04%)
Tín nhiệm: 43 (42,16%)
Tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

Ông Nguyễn Tất Vinh
Trưởng ban Dân tộc
thành phố

Tín nhiệm cao: 41 (40,2%)
Tín nhiệm: 51 (50%)
Tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)
Bảo Hân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo