Truyền hình

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2017

13:39, 14/10/2012
(HNMO) - Sáng nay, 14/10, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2017, đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đây là Đại hội đoàn thành phố đầu tiên sau khi Thủ đô Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII.