Truyền hình

Hà Nội mười hai ngày đêm năm 1972

16:32, 10/12/2012
Chiến công "Điện biên phủ trên không" là một chiến công lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Là cuộc đọ sức giữa trí tuệ Việt Nam và công nghệ chiến tranh của Mỹ.