Cần quy hoạch, xây dựng khu tập kết phế thải

Bạn đọc | 06:17 Thứ Ba ngày 11/07/2017
(HNM) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra tình trạng đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định. Hoạt động này đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng hạ tầng kỹ thuật, mất mỹ quan đô thị.

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 16-5-2017 về tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải trên địa bàn thành phố. Chỉ thị nêu rất cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị như: Chủ đầu tư xây dựng; nhà thầu thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng; nhà thầu thi công tháo dỡ, đào đắp; đơn vị quản lý xử lý phế thải xây dựng và đặc biệt là các sở, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường.

Để chỉ thị đi vào cuộc sống, đề nghị thành phố sớm quy hoạch, xây dựng thêm các khu tập kết phế thải xây dựng chung của thành phố ở các quận, huyện, thị xã; xây dựng cơ chế, chính sách đối với các đơn vị quản lý xử lý phế thải xây dựng khi họ đầu tư trang thiết bị, máy móc để sản xuất vật liệu gạch không nung từ phế thải xây dựng. Bên cạnh đó, những quy chuẩn về phế thải xây dựng, đơn giá đối với phế thải xây dựng sau khi được các đơn vị xử lý phế thải nghiền để sản xuất nguyên, vật liệu cũng cần được hoàn thiện để áp dụng trong thực tiễn…
Bùi Văn Hoa (Huyện Quốc Oai)
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo