Khai thông điểm nghẽn trong cấp "sổ đỏ"

Nhà đất | 08:02 Thứ Bảy ngày 18/03/2017
(HNM) - Người dân mua đất với giấy viết tay nhưng hội đủ các điều kiện như phù hợp quy hoạch, không lấn chiếm, không tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đây cũng là điểm mới tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, được kỳ vọng sẽ góp phần khai thông điểm nghẽn lâu nay trong công tác cấp "sổ đỏ".Nới rộng thời gian


Ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đánh giá, Nghị định đã tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người dân, nhất là đối với những địa phương còn nhiều khu vực chưa được cấp "sổ đỏ". Việc cấp công nhận quyền sở hữu cho người dân đối với nhà đất mua bán chỉ có giấy tờ viết tay đã được nới về mặt thời gian. Trước đây cơ quan quản lý chỉ xem xét cấp "sổ đỏ" với những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay trước ngày 1-7-2004. Nhưng theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, trường hợp người dân (hộ gia đình, cá nhân) nhận chuyển nhượng đất từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-1-2008 bằng giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất mà có thể thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Thực hiện việc cấp "sổ đỏ", người sử dụng đất chỉ cần chuẩn bị các loại giấy tờ gồm: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

"Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai cấp quận, huyện. UBND cấp xã, phường có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất. Nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ...", ông Nam cho biết.

Đẩy nhanh tiến độ cấp "sổ đỏ"

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, việc rà soát đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm về thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo thẩm quyền được Sở đẩy mạnh, theo đó đã giảm từ 30% đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận thời gian giải quyết theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15-5-2014, thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận từ 20 đến 30 ngày, nay đã giảm xuống còn không quá 14 ngày.

Bên cạnh đó, Sở TN-MT đã triển khai liên thông với Cục Thuế Hà Nội trong việc luân chuyển và giải quyết hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về nhà, đất trên địa bàn thành phố. Tháng 1-2017, công tác cải cách hành chính đã có bước đột phá, giảm phiền hà cho người dân khi Sở TN-MT Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH MTV Văn Phú tổ chức giao nhà và "sổ đỏ" cho các chủ đầu tư căn hộ và khách hàng. Nhờ việc kiểm tra hồ sơ pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ thời điểm ký hợp đồng nên ngay khi nhận nhà, 55 hộ dân đầu tiên của Dự án Home City đã được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Rõ ràng với những điểm mới tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai cộng với những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của thành phố, hy vọng công tác cấp "sổ đỏ" sẽ được đẩy nhanh thêm một bước.
Thanh Hải
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo