Hà Nội bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017

Nhà đất | 15:32 Thứ Hai ngày 03/07/2017
(HNMO) – Chiều 3-7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 với tỷ lệ tán thành đạt 91,35%.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội ấn nút biểu quyết.

HĐND Thành phố quyết nghị bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích là 530,7 ha. Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính toán trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2017 của HĐND. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2017.

HĐND thành phố cũng thống nhất bổ sung danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, với diện tích 116 ha. Trong số các dự án bị thu hồi đất và chuyển mục đích nói trên có các dự án như: Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (Bắc Từ Liêm), trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Vì, đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7 huyện Chương Mỹ, trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Đông Anh, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn Hà Nội...

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06-12-2016 của HĐND thành phố. Trong số này bao gồm các dự án như: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thượng Thanh (Long Biên), mở rộng nghĩa trang Vai Đỏ (Thạch Thất), trường mầm non xã Đại Áng và xã Hữu Hòa (Thanh Trì), cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch (Thanh Xuân)...

Trước đó, báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06-12-2016 của HĐND thành phố và các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, UBND thành phố cho biết, danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố năm 2017 bao gồm 869 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích là 2.748ha; 390 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích là 832ha.

Tính đến ngày 31-5-2017, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 227 dự án, với diện thích 270,8 ha. Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 151 dự án, diện tích chuyển mục đích là 429 ha.

Cũng trong chiều nay, với 95/96 đại biểu tán thành (đạt 91,35%), HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của TP và hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017-2020; danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách TP hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của TP.
Hồng Anh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo