Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhà đất | 16:03 Thứ Ba ngày 04/07/2017
(HNMO) – Nghị quyết về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP đã được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 4-7 với 96/96 đại biểu tán thành(đạt 100%).
 

Các đại biểu biểu quyết

Thực hiện NQ số 24-2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội về chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2017, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP.

Kết quả giám sát được thực hiện theo Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30-3-2017, báo cáo phản ánh tương đối đầy đủ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP thời gian qua và yêu cầu thời gian hoàn thành.

Sau giám sát của HĐND, UBND TP đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền quận, huyện và cơ sở tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về kê khai đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, kết quả thực hiện đến 31-5-2017 đã được tổng hợp, báo cáo gửi đến các đại biểu HĐND TP.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tính đến ngày 1-6-2017, kết quả đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP như sau:

Cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư: Tổng số thửa đất cần cấp GCN và đăng ký kê khai là hơn 1.551.951 thửa, đã thực hiện cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu là 1.497.972/1.551.951 thửa, đạt 96,52%. Trong đó, đã cấp GCN được 1.312.206 thửa/1.355.510 thửa, đạt 96,80%. Ước tính đến 30-6-2017, cấp GCN được 1.320.206 thửa/1.355.510 thửa (đã kê khai, đủ điều kiện cấp GCN), đạt 97,40%; cấp GCN đăng ký đất đai lần đầu được 196.441 thửa/196.441 thửa, đạt 100%.

Về việc cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, đã cấp GCN cho 149.012 căn/178.278 căn, đạt 83,58% (còn 29.266 căn đang tiếp tục triển khai cấp GCN); ước thực hiện đến 30-6-2017: cấp giấy chứng nhận cho 150.012 căn/178.278 căn, đạt 84,14%.

Về cấp GCN cho người mua nhà tái định cư: đã cấp GCN cho 11.380 căn/14.027 căn, đạt 81,13%; ước thực hiện đến 30-6-2017: cấp GCN cho 11.400 căn/14.027 căn, đạt 81,27%...

Theo đánh giá chung, công tác cấp GCN trên địa bàn TP đã có chuyển biến tích cực, rõ nét sau khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1-9-2016, đặc biệt là việc cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, cấp GCN cho người mua nhà tái định cư, mua tài sản tại dự án phát triển nhà ở.

Bên cạnh đó, kết quả giám sát cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế. Theo đó, việc cấp GCN cho một số loại đất trên địa bàn thành phố còn chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác đăng ký, kê khai đất đai, cấp GCN đăng ký đất đai chưa đạt tiến độ đề ra, nhiều quận, huyện hiện đang ở bước tiếp tục tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký, kê khai của người dân; công tác bán nhà cho người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước còn chậm; công tác quản lý, thống kê, theo dõi đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hạn chế, đến nay, một số cơ quan tự quản của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện hoàn thành việc đăng ký, cấp GCN theo Kế hoạch số 191/KH-UBND của UBND TP; Tiếp tục tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn xử lý triệt để đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; Chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra, thống kê đầy đủ quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, quỹ nhà ở tập thể tự quản thuộc các cơ quan Trung ương bàn giao về địa phương quản lý để tổ chức kê khai đăng ký, cấp GCN theo quy định; Chỉ đạo rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa thực hiện giải phóng mặt bằng; Rà soát việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP để đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với thực tế…

Đối với dự án phát triển nhà ở, UBND TP cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện việc cấp ngay GCN cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư. Đối với cơ sở tôn giáo (là các chùa) chưa xác định được pháp nhân (chưa có con dấu), cho phép UBND cấp xã đứng tên kê khai, cấp GCN.

Ngoài ra, UBND TP cần tăng cường công tác thanh tra công vụ, quy rõ trách nhiệm đối với các quận, huyện, thị xã trong việc cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp GCN, mà sau ngày 1-7-2017 chưa giải quyết cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định…
Hoàng Lân - Ảnh: Việt Bùi
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo