Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc vòng II năm 2012:

Báo Đảng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ tư

Chính trị | 10:10 Thứ Sáu ngày 29/06/2012
(HNMO) - Đây là chủ đề được đưa ra tại Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc vòng II năm 2012 diễn ra tại Hà Nam vào sáng nay (29/6). Dự hội thảo có đại diện Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan báo Đảng phía Bắc từ Quảng trị trở ra.
 

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Hiện nay, báo chí nói chung và báo Đảng địa phương nói riêng đã đăng tải nhiều tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của các cấp, ngành, cơ quan tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, mở các diễn đàn để cán bộ, đảng viên tham gia bàn thảo, đóng góp ý kiến tâm huyết về xây dựng Đảng. Thông qua đó đã làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng chiến lược của Nghị quyết Trung ương 4. Tuy nhiên, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nói riêng là một công việc khó khăn.

Tại Hội thảo các tham luận đều đã thống nhất việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là một vấn đề lớn và khó. Vì vậy cần có sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của của các cơ quan xây dựng Đảng, trung ương và địa phương.

Đại diện Báo Hànộimới phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Để tuyên truyền tốt các cơ quan báo Đảng cần phải chủ động, tập trung chỉ đạo tuyên truyền nhiều trên các ấn phẩm, theo chuyên đề, vấn đề..., mở các chuyên trang, chuyên mục và các diễn đàn để lấy được nhiều ý kiến tâm huyết từ cơ sở. Tránh đi vào việc tuyên truyền khô cứng chỉ mang tính hình thức và chung chung.

Các cơ quan báo Đảng cần phải đặc biệt quan tâm đến việc quán triệt Nghị quyết một cách triệt để đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan, gắn tư cách và trách nhiệm của mỗi phóng viên. Phân công các phóng viên có kinh nghiệm, tâm huyết và năng lực để viết về lĩnh vực  thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cần sử dụng tin, bài của cộng tác viên, sử dụng những bài phân tích đi sâu, đi sát để việc tuyên truyền được đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã trao cờ vòng Hội thảo sau cho Báo Hưng Yên.
Văn Chiến
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo