Bế mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X

Chính trị | 14:47 Thứ Sáu ngày 14/12/2012
Sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.
 


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X gồm 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động... tới dự khai mạc và tham dự các hoạt động của Đại hội, Đây chính là sự quan tâm đặc biệt và là sự cổ vũ, động viên to lớn đối với tuổi trẻ Việt Nam.

Trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội đối với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên trong thời kỳ mới.

Đại hội đón nhận sự quan tâm của Chính phủ thông qua việc ký kết Nghị quyết liên tịch với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quan tâm dành thời gian trao đổi, đối thoại trực tiếp với đại biểu thanh niên.

Ngoài ra, đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với thanh niên, mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X khẳng định, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ, với niềm tin son sắt, ý chí mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết, xung kích sáng tạo, dấn thân, vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong tu dưỡng, rèn luyện, phát triển bản thân để đóng góp hữu ích cho xã hội.

Đại hội biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Đại hội đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả trong triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017.

Với niềm tự hào là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm của toàn Đoàn hưởng ứng nhiệt tình Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; coi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước; xác định đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đảng viên trẻ phải là những tuyên truyền viên tích cực về Nghị quyết Trung ương 4 và xung kích thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X đòi hỏi từng cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết. Mỗi đại biểu phải chuyển tải quyết tâm và phương châm “nói đi đôi với làm” của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh, Đại hội X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Đại hội của hành động với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội kêu gọi tuổi trẻ cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cổ vũ thanh niên cả nước bước vào nhiệm kỳ công tác mới.

* Cũng trong Lễ bế mạc Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Dương Văn An, Bí thư BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Trường, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.
Theo VGPNEWS
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo