Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Chính trị | 06:27 Thứ Sáu ngày 27/06/2014
(HNM) - Sáng 26-6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2014 - 2019) diễn ra trọng thể tại Cung Văn hóa - Lao động hữu nghị Việt - Xô.

Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến; các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ thành phố; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động cùng 354 đại biểu chính thức.
 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bức trướng của BCH Đảng bộ thành phố. Ảnh: Bá Hoạt

Báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố khóa XV tại đại hội đã khẳng định: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp to lớn trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác vận động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó, hiệu quả. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; trong các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của Thủ đô; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. MTTQ thành phố cũng thẳng thắn đánh giá, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chưa có nhiều giải pháp sáng tạo để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân vào tổ chức, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chưa đồng đều, còn mang tính hình thức, thụ động, hiệu quả thấp, chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động; hoạt động giám sát hiệu quả chưa cao…

Về phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ thành phố xác định tiếp tục hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức; thực hiện dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Mục tiêu phấn đấu 100% MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", vận động 95% hộ gia đình đăng ký và trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hoàn thành tốt chỉ tiêu vận động quỹ "Vì người nghèo" hằng năm...
 
Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019

I. Chủ tịch

Đào Văn Bình

II. Phó Chủ tịch
1. Nguyễn Đình Đức
2. Nguyễn Xuân Điệp
3. Lê Thị Kim Oanh
4. Bùi Anh Tuấn
5. Nguyễn Anh Tuấn
Phó Chủ tịch không chuyên trách:
6. Trần Văn Thực
7. Vũ Hoan
8. Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã phát biểu đánh giá về công tác phối hợp thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2009-2014, khẳng định các cấp chính quyền luôn tích cực phối hợp, thực hiện chương trình hành động chung và cùng với Mặt trận vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Tiếp đó, đại hội đã dành thời gian để các đại biểu tham luận về các nội dung: Vai trò của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đồng bào các dân tộc thiểu số Thủ đô tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; công tác phản biện của MTTQ thực hiện có hiệu quả nghị quyết HĐND…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho MTTQ thành phố. Thay mặt Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ghi nhận những đóng góp tích cực của MTTQ TP Hà Nội trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam mong rằng, trong thời gian tới, MTTQ thành phố tiếp tục phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên; xây dựng báo cáo về tình hình nhân dân của MTTQ các cấp 3 tháng/lần; phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt, hiệu quả của các tổ chức thành viên MTTQ về giúp nhau giảm nghèo bền vững; phát triển các mô hình nhân dân tự quản; có phương thức đặc thù để phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, trong thời gian qua, MTTQ các cấp của thành phố đã tích cực khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là trong việc tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các chủ đề công tác của thành phố. Sự phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố ngày càng thiết thực, cụ thể và hiệu quả. MTTQ có nhiều đóng góp trong mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; tăng cường quan hệ gắn bó với các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động phong phú và thiết thực, Mặt trận đoàn kết dân tộc ngày càng mở rộng; quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô ngày càng thêm vững mạnh. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tham gia hiệu quả vào việc xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, MTTQ các cấp đã tổ chức thành công nhiều hội nghị giám sát, phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy công việc của cấp ủy, chính quyền, kịp thời nắm bắt, phản hồi đối với tác động của các chủ trương, chính sách thành phố để cơ quan chức năng tiếp thu hoặc điều chỉnh phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân. Bí thư Thành ủy đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ thành phố bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, theo hướng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giới thiệu và bố trí cán bộ tâm huyết, trách nhiệm và có uy tín trong nhân dân. Với trách nhiệm thành viên, đồng thời là thành viên lãnh đạo Mặt trận, cấp ủy Đảng các cấp cần nghiêm túc thực hiện chế độ làm việc thường xuyên với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng cơ chế tạo điều kiện để MTTQ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đã trao tặng MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mang dòng chữ "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Đại hội MTTQ thành phố đã hiệp thương cử 145 vị tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khóa XVI và hiệp thương cử 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Ủy ban MTTQ thành phố cũng đã họp phiên thứ nhất hiệp thương cử 15 chức danh lãnh đạo MTTQ khóa XVI gồm 9 vị giữ chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố (trong đó có 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách), 6 ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ thành phố.
Hiền Phương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo