Tăng cường phối hợp giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, Nhà nước

Chính trị | 06:14 Thứ Năm ngày 29/01/2015
Sáng 28-1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và triển khai công tác năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong cả nước và của công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm 2014.

Về nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2015, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần chủ động tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm để sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, đấu tranh chống các thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật, thể hiện đúng quan điểm đúng đắn và lập trường chính nghĩa của ta; tiếp tục đổi mới, triệt để thực hành tiết kiệm, bảo đảm tính thiết thực, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác phi chính phủ nước ngoài; tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực đối ngoại cho các đoàn thể, tổ chức nhân dân.
HNM
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo