Hà Nội chủ động tạo nguồn và bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ

Chính trị | 06:47 Thứ Hai ngày 07/03/2016
Thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Theo đó, sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ; tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

Cụ thể, năm 2016, thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, Hà Nội chủ động phát hiện, tạo nguồn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đồng thời mạnh dạn đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó tổ chức hội thảo, tọa đàm trong đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm nâng cao kiến thức về vấn đề giới và nội dung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới tại những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc, thiểu số.

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, chủ động nghiên cứu, đề xuất những dự án, hoạt động cần nhân rộng, những hoạt động mới và những dự án, hoạt động xét thấy không còn phù hợp cho giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng ngành, từng địa phương, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.
HNM
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo