Chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo

Chính trị | 06:47 Thứ Năm ngày 14/07/2016
(HNM) - Sáng 13-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo.

Sáu tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống tuyên giáo cả nước đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp để chủ động, tích cực triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV, ứng phó với sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TƯ về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Công tác tuyên giáo có những nét chuyển biến mới, nâng cao chất lượng tham mưu; bước đầu đổi mới nội dung và hình thức tổ chức học tập nghị quyết của Đảng; giảm bớt số lượng và nâng cao chất lượng các loại văn bản, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương; giảm các cuộc khảo sát, điều tra, tăng tọa đàm chuyên gia để làm rõ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hoặc theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như toàn ngành Tuyên giáo trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, chú trọng nghiên cứu hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng, năng lực tham mưu của đội ngũ làm công tác Tuyên giáo. Các cán bộ, nhân viên trong Ban chuẩn bị nghiêm túc cho Hội nghị công tác Tuyên giáo năm 2016, nghiên cứu gia công thêm để có những báo cáo chuyên đề hay, mang lại kiến thức bổ ích cho cán bộ đảng viên các cấp. Ban bám sát tình hình trong nước và quốc tế, những vấn đề phát sinh, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng để làm tốt công tác tuyên truyền. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cán bộ, nhân viên trong Ban theo dõi để phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm về chính trị, những vấn đề quan trọng nhạy cảm; khích lệ cái mới, cái hay; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục; chống lại các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm. Nghiên cứu đấu tranh có hiệu quả việc chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đấu tranh với các quan điểm sai trái trong văn học - nghệ thuật, các thông tin độc hại trên internet, những luận điệu xuyên tạc để làm cho tư tưởng tích cực chủ đạo trở thành nét chính trong đời sống tinh thần, đời sống thông tin của xã hội.
PV
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo