Ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội

Chính trị | 06:32 Thứ Ba ngày 26/07/2016
(HNM) - Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội vừa ra quyết định ban hành Quy chế hoạt động và thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Theo đó, Ban Chỉ đạo hoạt động theo những nguyên tắc chặt chẽ nhằm bảo đảm tính chất nghiêm túc, hiệu quả trong chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, ngày 26-4-2016, của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”. Đây được coi là chương trình “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVI. Ban Chỉ đạo Chương trình sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình.

Ban Chỉ đạo Chương trình có 20 thành viên. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải là Trưởng ban Chỉ đạo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng là Phó Trưởng ban Thường trực. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn là Phó Trưởng ban. 17 ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có 7 ủy viên Thường vụ Thành ủy; 8 Thành ủy viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố và Tổng Biên tập Báo Hànộimới.

 
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo