Đẩy nhanh việc kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị của thành phố

Chính trị | 06:10 Thứ Tư ngày 21/09/2016
(HNM) - Ngày 19-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 5412/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với UBND thành phố.

Về rà soát, kiến nghị những thủ tục hành chính không hợp lý, Chủ tịch UBND thành phố giao thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở tổ chức việc rà soát và tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, các quy định về thủ tục hành chính không hợp lý thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực báo cáo UBND thành phố để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung; trong đó tập trung ở các lĩnh vực: Đất đai, đầu tư, xây dựng, du lịch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng.

Đối với việc rà soát, đánh giá tác động của thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn các sở, cơ quan ngang sở quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính, các biểu mẫu và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong quá trình được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các nhiệm vụ về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy nhanh việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố theo đúng quy định trên tinh thần 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đề xuất danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp biết về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

* Đối với dự án tại số 8B phố Lê Trực, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quận Ba Đình, Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình phải đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ phần công trình sai phạm, bảo đảm các chỉ tiêu về chiều cao, mật độ xây dựng, quy mô diện tích, chức năng sử dụng theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp; bảo đảm an toàn kỹ thuật công trình, an toàn lao động, an toàn cho nhân dân và an ninh, trật tự trong khu vực.
Tuấn Việt
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo